KURS: MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA 1-3 R.Ż.


Data dodania: 7.03.2016 

Uprzejmie informujemy, że kurs  „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci  rok  życia” odbędzie się
w dniach ..............................................
w siedzibie Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego  ul. Prochowa 12.
 
 Program kursu realizuje założenia ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka.
 Celem kursu jest zapoznanie się z metodą diagnostyki i terapii rozwoju dziecka w  pierwszym ,drugim i trzecim  roku życia.
 
 Rozpoczęcie zajęć dnia       (piątek)      godz.   09. 00.   –  18. 00.
                                              (sobota)     godz.   09. 00.  –   18. 00.
                                              (niedziela)  godz.   09. 00.   -   18. 00.
 
Opłata szkoleniowa  wynosi  600 zł + 23%VAT tj.138 zł = 738 zł i obejmuje udział w wykładach i ćwiczeniach, zaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Kraków – Monachium .
Ograniczona ilość  miejsc (20)  – decyduje kolejność zgłoszeń!
 
 
Warunki uczestnictwa w kursie:

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia  wraz  z dowodem wpłaty  w terminie  do ....................mailem na adres : sekretariat@korwr.pl lub  faxem nr 12 421 50 20.
 
Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce: sprawozdania - pliki, na czarnym pasku u góry, po prawej stronie.

Wpłaty  należy dokonać na konto : Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego     ul. Prochowa 12 , 31-532 Kraków

nr 39124014311111000010452620  z dopiskiem „ kurs MFDR”

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed terminem  wpłaty tj...................... potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 35 zł , a po tym terminie  potrąca się  50% wpłaconej sumy ( istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego).
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień ................... Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników .Wpłacone  kwoty będą wówczas zwracane w całości.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż. I...

Od wielu lat prowadzimy kursy pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori pod patronatem Monachijskiej...

Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka...

Zapraszamy na nową edycję kursu Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1-3 r.ż. 15. 02. – 17. 02....