TRENING SKUTECZNEGO RODZICA


Data dodania: 18.04.2018 
Zapraszamy na szkolenie  w zakresie wspierania kompetencji rodzicielskich 

           TRENING SKUTECZNEGO RODZICA

 
CEL SZKOLENIA:

- zapoznanie uczestników z metodami skutecznej komunikacji z własnymi dziećmi;
- ćwiczenie komunikatów w "języku żyrafy" oraz nie zawierających słowa "nie" ;
- rozwinięcie i ugruntowanie kompetencji wychowawczych pozwalających na motywowanie dziecka do działania;
- zapoznanie uczestników w z pojęciem motywacji i jej rodzajami, motywacją wewnętrzną
i zewnętrzną;
- nabycie umiejętności dostosowywania rodzaju motywacji do potrzeb dziecka;
- stworzenie listy obowiązków domowych stosownych do wieku i możliwości dziecka.

Szkolenie oparte jest na badaniach Marshalla Rosenberga.

Efektem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji efektywnego porozumiewania się
z własnymi dziećmi, formułowania komunikatów w języku żyrafy, skutecznego motywowania
i kształtowania samoświadomości dzieci.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie ma formę warsztatów. Stosowane są metody interaktywne, praca w parach, praca
w grupie, uczenie się przez doświadczenie.

CZAS trwania: 90 minut

GRUPA I  - godzina 17.00-18.30

GRUPA II - godzina 19.00-20.30


                                    21 maja 2018 r.

KOSZT: 50 zł

Liczba miejsc: 16 osób w każdej z grup

Miejsce szkolenia: sala wykładowa ośrodka I p.

Prowadzący szkolenie: Katarzyna J.Knawa: trener w oświacie i biznesie, anglista, nauczyciel i wychowawca
z wieloletnim doświadczeniem. Wicedyrektor zespołu szkół. Autor innowacji pedagogicznej oraz programu ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.
Katarzyna i Jakub Knawa: rodzice 8-letniego Bruno i 2,5 -letniej Mai, praktykujący język żyrafy w swoich codziennych relacjach z dziećmi. Pracujący na d samoświadomością swoich dzieci i starający się motywować dzieci do rozwoju na różnych płaszczyznach.


Zgłoszenia przyjmuje prowadząca szkolenie: pani Katarzyna Knawa
tel.501 653 879

amplus.szkolenia@onet.eu

Wpłat w wysokości 50 zł z adnotacją "Trening skutecznego rodzica" prosimy dokonać na
KONTO TOWARZYSTWA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO
UL. PROCHOWA 12, 31-532 KRAKÓW:
  
PeKaO SA o/Kraków
39 1240 1431 1111 0000 1045 2620

Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka...

Zapraszamy na nową edycję kursu Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1-6 r.ż. 2-4.06.2023...

Kurs: PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W...

Kurs odbędzie się w dniach 28 - 29 stycznia 2023 w godzinach 8.00 - 18.00   Serdecznie...

KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż. I...

Kurs pedagogiki Montessori 3-6.r.ż. edycja 2023! Szczegółowe informacje na temat kursu znajdziecie...

Szkolenie: Polska oczami dziecka - warsztat...

13 -14 stycznia 2023 godz. pt. 16.00 - 20.00, sob. 8.00 - 16.00

Szkolenie: Tworzenie materiałów Montessori

23 listopada 2022 godz. 16.00 - 20.00

Szkolenie: Warsztaty Montessori - Wielkie Lekcje

26 listopada 2022 godz. 9.00 - 17.00