Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - 1-3 r.ż.


Data dodania: 6.12.2018TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO    OŚRODKA   REHABILITACJI   WIEKU    ROZWOJOWEGO
Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS 0000133074


31-532 KRAKÓW, UL.PROCHOWA 12                            TEL.+48/12/421-68-62      FAX:+48/12/421-50-20
www.prochowa.pl
                                              e-mail: sekretariat@korwr.pl


                                                                Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że kurs:
      „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci  rok  życia”

                                        odbędzie się w dniach 15. 02. – 17. 02. 2019.
      w siedzibie Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12

Program kursu realizuje założenia ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka.
Celem kursu jest zapoznanie się z metodą diagnostyki i terapii rozwoju dziecka
w  pierwszym,  drugim i trzecim  roku życia.

 Rozpoczęcie zajęć dn. 15.02.2019.  (piątek)    godz.    09. 00. -  18. 00.
                                      16.02.2019. (sobota)     godz.   09. 00.  - 18. 00.
                                      17.02.2019. (niedziela) godz.   09. 00.  - 18. 00.

Opłata szkoleniowa  wynosi  600 zł + 23%VAT tj.138 zł = 738 zł i obejmuje udział w wykładach i ćwiczeniach,
zaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Kraków – Monachium.

 Ograniczona ilość  miejsc  – decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunki uczestnictwa w kursie:
Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (znajduje się w zakładce  PLIKI DO POBRANIA  wraz  z dowodem wpłaty  w terminie  do 31.01.2019.   mailem: sekretariat@korwr.pl lub  faxem nr 12 421 50 20
Przesłanie samej karty zgłoszenia nie skutkuje wpisaniem na listę uczestników.


Wpłaty  należy dokonać na konto :                                                                                                                         Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego                                        
ul. Prochowa 12 , 31-532 Kraków
nr 39124014311111000010452620  z dopiskiem „ kurs MFDR”


W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed terminem  wpłaty tj.31.01.2019. potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 35 zł, a po tym terminie  potrąca się  50% wpłaconej sumy (istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego).

W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 31.01. 2019. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników.
Wpłacone  kwoty będą wówczas zwracane w całości.