TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO

Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - 1-6 r.ż.

Zapraszamy na nową edycję kursu Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1-6 r.ż.

2-4.06.2023 Kraków

Realizujemy także szkolenia wyjazdowe - terminy w miarę dostępności

Karta zapisu w plikach do pobrania

Czytaj więcej

Kurs: PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W FIZJOTERAPII ZE STRATEGIAMI LECZNICZYMI W WYBRANYCH ZABURZENIACH WCZESNOROZWOJOWYCH

Kurs odbędzie się w dniach 28 - 29 stycznia 2023 w godzinach 8.00 - 18.00
 

Serdecznie zapraszamy!
 

Karta zapisu w plikach do pobrania

Czytaj więcej

KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż. I PEDAGOGIKI LECZNICZEJ MONTESSORI

Kurs pedagogiki Montessori 3-6.r.ż.

edycja 2023!

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdziecie Państwo na stronie: www.montessori.krakow.pl

Czytaj więcej

Szkolenie: Polska oczami dziecka - warsztat montessoriański

13 -14 stycznia 2023 godz. pt. 16.00 - 20.00, sob. 8.00 - 16.00

Czytaj więcej

Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego to organizacja pożytku publicznego, która jako stowarzyszenie została założona w 1993 roku.

(sprawozdania z działalności Towarzystwa znajdują się w zakładce :"Pliki do pobrania" oraz na stronie: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ )

Prowadzone działania :
 
Organ prowadzący Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
Organ prowadzący Przedszkola Integracyjnego Montessori.
Organizowanie kursów dla lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów.
Wydawanie publikacji (podręcznik "Monachijska Funkcjonalna diagnostyka Rozwojowa 1- 3 r.ż.).
Współfinansowanie remontów i wyposażenia Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji.
Propagowanie metod wczesnej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie metod stosowanych w Centrum Dziecięcym w Monachium, np. diagnostyki kinezjologicznej i terapii Vojty oraz pedagogiki leczniczej i terapii Montessori. Organizacja staży podyplomowych dla psychologów z zakresu psychologii klinicznej (współpraca z Collegium Medicum w Krakowie).
Współpraca z wyższymi uczelniami (organizacja praktyk studenckich), m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,Wyższą Szkołą Filozoficzno - Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie, Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium.
Współorganizacja studiów podyplomowych w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori", współorganizacja działań w kierunku powołania szkoły prowadzonej metodą Marii Montessori w Krakowie, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 72 w Krakowie, a także Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Organizowanie szkoleń w zakresie pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori, współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, stowarzyszeniem Montessori - Europa (Niemcy) i innymi placówkami Montessori w Polsce i za granicą.