Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
Wieku Rozwojowego

ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
tel. (12) 4216862, fax (12) 4215020

e-mail:


prochowa@poczta.onet.pl (sprawy ośrodka rehabilitacji)

przedszkole@montessori.prochowa.pl (przedszkole, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia dla dzieci)

Kontakt mailowy w sprawie szkoleń podawany jest na formularzach / kartach zgłoszeń/ zapisu

 

KRS 0000133074

Nr konta Towarzystwa (także do wpłaty 1%):

PeKaO SA o/Kraków
 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620