Sprawozdanie merytoryczne  z działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego za rok 2021.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2021 Towarzystwo.pdf Data dodania: 2022-10-11 12:38:25

Statut Towarzystwa.pdf Data dodania: 2021-06-11 10:19:35

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego za rok 2019.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2019 pdf.pdf Data dodania: 2020-10-15 11:02:55

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018.pdf Data dodania: 2019-07-22 12:08:27
karta zgł. MFDR.doc Data dodania: 2018-12-06 12:31:54

 Sprawozdanie merytoryczne stowarzyszenia za rok 2017

sprawozd tow za 2017.pdf Data dodania: 2018-08-06 20:09:48

Sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego za rok 2016.

sprazwozd 2016 Towarzystwo KRS 000133074.pdf Data dodania: 2017-07-10 13:10:54

Sprawozdania za poprzednie lata znajdują się na stronie: www.bopp.pozytek.gov.pl

Data dodania: 2016-03-31 10:14:08

Wypełnioną kartę zapisu na kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 3-6 r.ż. proszę przesłac na adres: sekretariat@korwr.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE 3-6.doc Data dodania: 2016-03-09 12:03:52