Kurs: PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W FIZJOTERAPII ZE STRATEGIAMI LECZNICZYMI W WYBRANYCH ZABURZENIACH WCZESNOROZWOJOWYCH


Data dodania: 12.09.2023


Liczba godzin kursu: 20 h
 
Cena kursu: 1968 zł (1600 zł + 23% VAT)
 
Charakter kursu: teoretyczno – praktyczny
 
Organizatorzy zapewniają: odpowiednio przygotowane warunki szkoleniowe, materiały szkoleniowe, 2 posiłki obiadowe, poczęstunek przy przerwach kawowych
 
Prowadzący:
lek. med. Joanna Toś - pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej,
dr Anna Szczygielska – Babiuch - specjalista fizjoterapii,
mgr Iwona Kulikowska - fizjoterapeuta dziecięcy
 
Zaliczkę za kurs w wysokości 492 zł należy uiścić do 31.10.2023, a pozostałą część do dnia 15.11.2023 

Wpłaty należy dokonać na konto:
Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
ul. Prochowa 12
31-532 Kraków
Bank Pekao S.A.: 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620 z dopiskiem "kurs PDP w Fizjoterapii"
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
 
Warunkiem zapisania na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty w terminie do 31.10.2023 r. na adres mailowy: kursy@korwr.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed terminem wpłaty tj. do 31.10.2023 potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł, a po tym terminie potrąca się 50 % wpłaconej sumy (istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego).

W razie niewystartczającej ilości wpłat na dzień 31.10.2023 r. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.

Program kursu:
 
    1. Przyczyny najczęstszych zaburzeń wieku rozwojowego (dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego), system opieki kompleksowej nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym.
    2. Omówienie rozwoju dziecka w oparciu o System Diagnostyki Neurokinezjologicznej wg Vojty
    3. Całościowa ocena rozwoju z ujęciem rozwoju  motoryki małej, mowy, rozumienia mowy i rozwoju społecznego w 1 roku życia (na bazie  Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej)
    4.  Interpretacja objawów niepożądanych w  rozwoju dziecka ( zagrożenie niepełnosprawnością, rozwój patologiczny)
    5. Podstawowe założenia terapii Vojty w stymulacji prawidłowego rozwoju
    6. Praktyczne strategie w leczeniu asymetrii napięcia mięśniowego w wieku niemowlęcym w oparciu o metodę Vojty
    7. Zaburzenia wrodzone czaszki  - plagocefalie i strategie ich leczenia zachowawczego

Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka...

Zapraszamy na nową edycję kursu Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0-6...

„PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W...

Kurs odbędzie się w dniach 28 - 29 września 2024 w godzinach 8.00 - 18.00   Serdecznie...

Pokoje gościnne

Na poddaszu budynku dysponujemy kilkoma pokojami gościnnymi.