Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - 1-6 r.ż.


Data dodania: 11.02.2022Zapraszamy psychologów, pedagogów i terapeutów na szkolenie: „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – 1-6 r.ż.", który  odbędzie się w dniach 27-29.05.2022 r. w siedzibie Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie przy ul. Prochowej 12.

Program kursu realizuje założenia ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka.

Celem kursu jest zapoznanie się z metodą diagnostyki i terapii rozwoju dziecka od pierwszego do szóstego roku życia.

Rozpoczęcie zajęć dn. 27.05.22 (piątek)      godz. 09.00 - 18.00
                                     28.05.22 (sobota)     godz. 09.00 - 18.00
                                     29.05.22 (niedziela)  godz. 09.00 - 14.15
  
Opłata szkoleniowa  wynosi  984 zł (800 zł + 23%VAT (184 zł)) i obejmuje udział w wykładach i ćwiczeniach, zaświadczenie o ukończeniu kursu organizowanego pod auspicjami Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Kraków – Monachium


Ograniczona ilość  miejsc  – decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunki uczestnictwa w kursie:
Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest  przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia  wraz  z dowodem wpłaty  w terminie  do 20.05.2022 mailem: prochowa@poczta.onet.pl

Wpłaty  należy dokonać na konto:
Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego                                         
ul. Prochowa 12 , 31-532 Kraków
Pekao S.A. 39124014311111000010452620  z dopiskiem „ kurs MFDR 1.- 6. r. ż ”

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed terminem  wpłaty tj. 20.05.22 potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 35 zł, a po tym terminie  potrąca się  50% wpłaconej sumy (istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego)

W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 20.05. 2022 Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników.
Wpłacone  kwoty będą wówczas zwracane w całości lub przesunięte na kolejny termin za zgodą uczestnika.


HARMONOGRAM SZKOLENIA
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

I DZIEŃ 
    
9:00 – 10:30   Koncepcja pediatrii społecznej.
                       Cele i założenia: zdążyć przed utrwaleniem zaburzeń, wykorzystać czas i plastyczność                         Centralnego Systemu Nerwowego

10:30 -10:40   Przerwa kawowa

10:40 – 12:30  Wprowadzenie w założenia MFDR
                        Zasady badania
                        Obserwacja, analiza zachowania dziecka
                        Konstrukcja testu

12:30 – 13:30  Przerwa obiadowa

13:30  –15:00   Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa: specyfika metody
                         Pojęcia: wiek raczkowania, wiek siadania, wiek chodzenia, wiek manipulacji, wiek                                 percepcji, wiek rozumienia mowy, wiek mowy czynnej, wiek emocjonalny i społeczny
                         Prawidłowości i zaburzenia rozwojowe od urodzenia do okresu po niemowlęcego

15:00 – 15:10   Przerwa kawowa

15:10 – 16:45   Analiza materiału filmowego – zajęcia praktyczne
                         Ukierunkowanie na terapię

16:45- 16.55    Przerwa
    
16:55- 18:00    Podsumowanie informacji  MFDR 1 rok życia                  
                        Formułowanie diagnozy: dziecko opóźnione w rozwoju, z zaburzeniami motorycznymi,                          z zaburzeniami społecznymi

II DZIEŃ 
    
9:00 – 10:30   Specyfika rozwoju dziecka w wieku 1-3 roku życia

10:30 -10:45   Przerwa kawowa

10:45 – 12:30  Wprowadzenie w założenia MFDR dla 2 i 3 roku życia
                        Zasady badania, materiał testowy
                        Konstrukcja testu

12:30 – 13:30  Przerwa obiadowa

13:30  –15:00   Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa: specyfika metody
                         Zajęcia praktyczne, przykłady badania
                         Dziecko zdrowe, opóźnione w rozwoju

15:00 – 15:15   Przerwa kawowa

15:15 – 16:45   Analiza materiału filmowego – zajęcia praktyczne
                         Ukierunkowanie na terapię
 
16:45 - 17.00    Przerwa

17:00- 18:00    Podsumowanie informacji  MFDR 2 i 3 rok życia
                         Formułowanie diagnozy: dziecko opóźnione w rozwoju, z zaburzeniami motorycznymi,                           z zaburzeniami społecznymi


III DZIEŃ 
    
9:00 – 10:30   Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 3-6 lat
                       Zajęcia praktyczne. Badanie dziecka zdrowego, opóźnionego w rozwoju
                       Badanie wersja A i B

10:30 -10:45   Przerwa kawowa

10:45 – 12:30  Analiza materiału filmowego- zajęcia praktyczne
                        Interpretacja otrzymanych wyników

12:30 – 12:45   Przerwa kawowa 

12:45 –14:15    Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa:
                         Opracowanie strategii terapeutycznych
                         Zakończenie szkolenia

    
Prowadzący szkolenie: lek.  med. Joanna Olga Toś
mgr Marta Czuba-Pietrzyk, mgr Karolina Piwowarska

KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż. I...

Kurs pedagogiki Montessori 3-6.r.ż. edycja 2021/22 rozpoczęty! Szczegółowe informacje na temat kursu...

Zbieramy środki na remont dachu!

prosimy o wsparcie!!!  https://zrzutka.pl/t5g64z

Szkolenie: Historia Polski wg Metody Montessori

30 października 2021 godz. 9.00 - 14.00

Szkolenie: Terapia ręki w Metodzie Montessori

30 listopada 2021 godz. 9.00 - 14.00