„PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W FIZJOTERAPII ZE STRATEGIAMI LECZNICZYMI W WYBRANYCH ZABURZENIACH WCZESNOROZWOJOWYCH”


Data dodania: 8.05.2024


INFORMACJA DOTYCZĄCA KURSU:

„PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W FIZJOTERAPII ZE STRATEGIAMI LECZNICZYMI W WYBRANYCH ZABURZENIACH WCZESNOROZWOJOWYCH”

 

Termin kursu: 28.09 – 29.09.2024 r.

Liczba godzin kursu: 20 h

                28.09 sobota:    8:00 – 18:00

                29.09 niedziela: 8:00 – 18:00

Cena kursu: 2 500,00 zł netto + 23% VAT (575,00 zł) = 3 075,00 zł brutto

Charakter kursu: teoretyczno – praktyczny

Organizatorzy zapewniają: odpowiednio przygotowane warunki szkoleniowe, materiały szkoleniowe, 2 posiłki obiadowe, poczęstunek przy przerwach kawowych

Prowadzący:

lek. med. Joanna Toś – pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

dr Anna Szczygielska - Babiuch –  specjalista fizjoterapii

mgr Iwona Kulikowska –  fizjoterapeuta dziecięcy

 

Zaliczkę za kurs w wysokości 1 230,00 zł należy uiścić do  31.08.2024 r. a pozostałą część 1 845,00 zł do dnia 20.09.2024 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

ul. Prochowa 12 , 31-532 Kraków

Pekao S.A:  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620 z dopiskiem „kurs PDP w Fizjoterapii”

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Warunkiem zapisania na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty w terminie do 31.08.2024 r. na adres mailowy: kursy@korwr.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed terminem I wpłaty tj. do 31.08.2024 potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 35 zł, a po tym terminie potrąca się 50% wpłaconej sumy (istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego).

W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 31.08.2024 r. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.

 

Program kursu:

  • Przyczyny najczęstszych zaburzeń wczesnorozwojowych (dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego), system opieki kompleksowej nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym.
  • Omówienie rozwoju dziecka w oparciu o System Diagnostyki Neurokinezjologicznej wg Vojty.
  • Całościowa ocena rozwoju z ujęciem rozwoju motoryki małej, mowy, rozumienia mowy i rozwoju społecznego w 1 roku życia (na bazie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej).
  •  Interpretacja objawów niepożądanych w rozwoju dziecka (zagrożenie niepełnosprawnością, rozwój patologiczny).
  • Podstawowe założenia terapii Vojty w stymulacji prawidłowego rozwoju.
  • Praktyczne strategie w leczeniu asymetrii napięcia mięśniowego w wieku niemowlęcym w oparciu o metodę Vojty.
  • Zaburzenia wrodzone czaszki - plagocefalie i strategie ich leczenia zachowawczego.

Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka...

Zapraszamy na nową edycję kursu Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 0-6...

Kurs: PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDIATRYCZNEJ W...

Kurs odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada 2023 w godzinach 8.00 - 18.00   Serdecznie...

Pokoje gościnne

Na poddaszu budynku dysponujemy kilkoma pokojami gościnnymi.